Sözlükte "oportünist" ne demek?

1. Oportünizmi uygulayan, oportünizmden yana olan, fırsatçı, eyyamcı.

Oportünist kelimesinin ingilizcesi

opportunist
Köken: Fransızca